DONE

2,15 osob dnes žije v průměrné domácnosti.
O 8 % méně než před 10 lety.

Petr Bartoň, 1. září 2023

(Tento newsletter můžete také odebírat jako audio podcast. Prihlašte si jej do své aplikace na Applu nebo na Androidu. Můžete si tam také poslechnout tuto epizodu.)

Krásné ráno. Dnes je 1. září a číslem pro dnešní den je 2,15.

 

Dnešní den je jeden z nejrizikovějších v dějinách na začínání válečných operací. Nejen že dnes začala druhá světová válka. V roce 1958 dnes také začala „tresčí válka“ mezi Británií a Islandem, když Island posunul hranici výsostné rybářské zóny od pobřeží ze 4 mil na 12. Od té doby se 12mílová zóna postupně rozšířila po planetě a dnes určuje další válečný konflikt v jihočínském moři. A nejvýznamněji – dnes před 380 lety oblehl švédský generál Torstenson Brno. 

 

My si dnes místo válečných a brněnských hrůz raději připomeneme dnešní sňatek v roce 1310 mezi Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou. Statistický reprodukční zákon nařizuje, aby spolu zplodili 2,1 dítěte. Ale to není číslo pro dnešní den. Protože kdyby zákon dodrželi a měli jen 2,1 dítěte, měli bychom dnes v Praze Jitčin most, namísto Mostu Karla. Jitka Lucemburská byla jejich druhou dcerou, a nakonec matkou francouzského krále Karla V. Ale bohužel u Jitky nezůstalo, a na svět krátce po ní přišel ještě Karel IV. čistě kvůli té historické divnosti, že se prostě s dcerami nepočítalo. Dokonce ani když se jmenovaly Jitka. A tak Jan s Eliškou rodili dál. 

 

I dnes české domácnosti rodí dál. A plodnost českých žen konečně opět roste. Podle posledního sčítání žilo v domácnostech tvořených jednou rodinou už 2,1 milionu dětí. Ale ani těchto 2,1 není číslem pro dnešní den. Na jednu českou domácnost dnes připadají tři čtvrtiny jednoho dítěte. Při předchozím Sčítání před deseti lety to byly jen dvě třetiny jednoho dítěte. 

 

Ale přesto, že dětí v domácnostech přibylo, průměrná velikost domácnosti se snížila. Z 2,34 osob na číslo pro dnešní den, 2,15. Jak je to možné?

 

České domácnosti jsou jako český rozpočet. Klíč k rozluštění jeho záhady drží důchodci. Zejména ti osamocení, a často tím pádem sociálně zranitelnější. Ti tvoří největší část jednočlenných domácností, jejichž počet stoupl o 30 %. Tím se vysvětluje, proč i když přibylo dětí na domácnost, zmenšila se velikost domácností. Dětí přibývalo menším tempem, než jakým se tvořily (nutně bezdětné) domácnosti o jediném člověku.

 

Toto zmenšení českých domácností na 2,15 má zásadní vliv na českou ekonomiku, zejména skrze ceny bytů. Často lidem nejde do hlavy, proč byty zdražují, když nás je stále stejně. Ono nás ale stále stejně není. Ale růst české populace je zejména v posledních pár letech, tím ta dlouhá léta zdražování bytů nevysvětlíme. 

 

Jde tu hlavně o to, že i ve stabilní populaci je potřeba více bytů, když každý byt dnes ubytovává méně lidí než před 10 lety. A to nehledě na otázku, jestli ty volné byty a domky jsou vůbec tam, kde dnes lidé chtějí bydlet. Tedy ano, k drahosti bytů přispíváme tím, že více bydlíme sami. Kdybychom žili více spolu, zlevníme byty i navzdory téměř nemožnosti je dnes v Česku stavět. 

 

Těch 2,15 znamená, že v Unii máme 8. nejmenší domácnost. A tak čistě logicky na daný počet obyvatel máme 8. největší potřebu bytů. Pro zajímavost, Slováci jsou opačnými rekordmany, a navíc s náskokem. 2,9 lidí na jednu domácnost, tedy o třetinu více než my. Větší průměrnou domácnost nemá v Unii nikdo. 

 

Je tu ale jeden statistický problém. A to s takzvanými „úplnými rodinami“. Když Český statistický úřad oznamoval dnešních 2,15 členů průměrné české domácnosti, následoval to větou „nejčastěji se přitom jedná o úplné rodiny“. Problém tu není ve zdánlivém tvrzení, že jsou úplné rodiny o 2,15 členů nějak časté. Stejně jako Eliška Přemyslovna chápala, že nemůže zplodit 2,1 dítěte, tak my chápeme, že 2,15 může být klidně průměr i když počet takto velikých domácností je přesně nula.

 

Problém je v té vazbě „2,15 [něco něco], přitom se jedná o úplné rodiny“. Autor oznámení tím „přitom“ nesmyslně provázal informaci o velikosti domácnosti se zcela nezávislou následnou informací, že nejčastější formou domácnosti, nehledě na velikost, je tzv. „úplná rodina“. Přitom té definičně stačí, že je v ní právě jeden pár. Přitom může být jakéhokoli pohlaví, přitom může mít kolik chce dětí nebo žádné, přitom může a nemusí být sezdán, registrován, a tak podobně. 

 

Přitom zrovna od statistiků bychom čekali celkem přesné vyjadřování. 

 

Tak ať jste i vy dnes celý den "při tom". 

 

Hezký den. 

Odebírejte naše další newslettery

 


odhlásit z odběru těchto e-mailů